חברות מפרות חוק

130 אלף חברות הוכרזו כ"מפרות חוק" בגין אי עמידה בהוראות חוק החברות

המשמעות לגבי חברות שהוכרזו כמפרות חוק הינה פגיעה ביכולות העסקיות, כמו השתתפות במכרזים ממשלתיים, קבלת אשראי ועוד לפי חוק החברות,