• פרטי מגיש הבקשה
  • בחירת שם חברה
  • פרטי חברה
  • אישור ותשלום

פרטי מגיש הבקשה

בחירת שם חברה

שם בעדיפות ראשונה

שם בעדיפות שניה

שם בעדיפות שלישית

חברות קיימות עם שם דומה

פרטי חברה

כתובת החברה

בעלי מניות

 

שם בעל מניות

אחוזים

 
 

דירקטורים

 

שם דירקטור

שליחת הבקשה לרישום חברה

סה"כ לתשלום

420 ש"ח (לפני מע"מ)

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - בעל מניות

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור

עריכת פרטים - דירקטור