ניהול תיקי השקעות עבור עיריית חדרה

ניהול תיקי השקעות עבור עיריית חדרה

מידע נוסף

עיריית חדרה מבקשת בזה קבלת הצעות למכרז פומבי מס' 18.20 לניהול תיקי השקעות עבור העירייה
1 .את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז
לחתום ניתן לרכוש תמורת 500 ( ₪ התשלום לא יוחזר( במשרדי מחלקת הגביה רח' הלל יפה
9 חדרה, בשעות הקבלה ימים א',ב',ד,ה' בין השעות 30:12-00:08 וביום ג' בין השעות -00:16
00:18 .ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט העירוני בטרם רכישת המסמכים.

למסמכי המכרז המלאים לחץ כאן

מפרסם

עיריית חדרה

תחום

ניהול תיקי השקעות

מספר המכרז

20-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

11-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי