אנו מברכים אותך על השימוש באתר איגוד החברות הפרטיות בישראל (להלן: "האתר"). הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן:

 1. מבוא
  1. האתר מספק מידע ומאפשר ביצוע פעולות מגוונות כגון רישום חברה חדשה, פירוק חברה, רישום למדריך עסקים אינטרנטי (מיניסייטים), שימוש במודעות דרושים, מכרזים ועוד. האתר מציג מידע עסקי שיכול לסייע למקבלי החלטות לבחון התקשרויות עסקיות שונות.
  2. השימוש באתר ובכלל בתכנים המוצגים בו חלים ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר ("המשתמש/ים") ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הבנתך, הסכמתך ואישור מצדך לאמור בתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
  3. תנאי שימוש אלו מהווים את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין איגוד החברות הפרטיות בישראל (להלן: "האיגוד") או מי מטעמם.
  4. שינויים בתנאי השימוש – האיגוד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת שימצא לנכון על פי שיקול דעתו המוחלט, בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועל המשתמש להתעדכן בשינויים אלה.
  5. האתר אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. אם הינך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
  6. המשתמש מצהיר בזאת כדלהלן:
   1. כי הוא מעל גיל 18, כשיר משפטית ורשאי לבצע כל פעולה לרבות פעולת רכישה ללא צורך באישור אפוטרופוס;
   2. המשתמש הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד הרשום בישראל;
   3. פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו לאתר או פרטים בהם הוא עושה שימוש במסגרת האתר הינם נתונים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. יובהר, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
   4. בבעלתו כתובת דואר-אלקטרוני תקפה ופעילה וכתובת מען בישראל למשלוח מכתבים.
  7. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
 2. תנאי השימוש באתר
  1. האיגוד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המשך פעילות המשתמש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותו שימוש באתר המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר ללא אישור מראש של האיגוד.
   2. הפצת "דואר זבל" (spam) או הפצה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
   3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת האיגוד בכתב ומראש.
   4. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור מהאיגוד לכך בכתב ומראש.
   5. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האיגוד לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
   6. שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה
   7. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש כלכלי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
   8. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של האיגוד.
   9. האיגוד אינה מתחייב לזמינות האתר ו/או ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האיגוד או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האיגוד או אצל מי מספקיה. המשתמש מסכים לכך שהאיגוד לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.
  2. שימוש באתר באופן בלתי-חוקי או למטרות בלתי-חוקיות.
  3. להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי.
   הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה.
 3. תכנים באתר
  1. התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של האיגוד ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים. המונח "תוכן" או "תכנים" משמעו כל מידע מכל מין וסוג, וכל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי , או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, אשר מופיעים באתר.
  2. בנוסף לתכנים שמקורם באתר או באיגוד, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי כגון, אך לא רק, מאמרים, מחקרים, סקרים, הצעות לשירותים שאינם קשורים ישירות להקמת חברות או למדריך החברות כגון הצעות לשירותים נילווים לפעילות השוטפת של החברות (שירותי הנהלת חשבונות, ראיית חשבון, ביטוח וכדומה). תכנים אלו מובאים כשירות לציבור המשתמשים באתר. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האיגוד או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. האיגוד אינו ערב לכך שבדק את התכנים הללו טרם פרסומם.
  3. המשתמש מצהיר כי הוא מכיר ומאשר כי התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית, וכן אינם בגדר תחליף להתייעצות עם עורך-דין ו/או בעל מקצוע אחר. אין להסתמך על האמור באתר לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. על המשתמש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ו/או לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו הספציפי.
  4. האיגוד משתדל שהמידע והתכנים באתר יהיו מדויקים, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של האיגוד ו/או צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי האיגוד לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים, בין אם מקורם באיגוד, בצדדים שלישיים או במשתמשי האתר, הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסמים באתר. על המשתמש החובה לפנות למקורות מידע נוספים בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי בהסתמך על התכנים.
  5. פרסומות – המשתמש מצהיר כי הוא מודע שאין בפרסומות המוצגות באתר משום הבעת דעה ו/או המלצה ו/או חוות דעת או עידוד מצד האיגוד ו/או מי מטעמם לעשות שימוש או להימנע מלעשות שימוש במידע המוצג בפרסומת וכי אין האיגוד או מי מטעמו ישאו באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.
  6. האיגוד רשאי לפרסם, ו/או לערוך, ו/או לסרב לפרסם ו/או למחוק על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן המוצג באתר ללא קשר למקורו בכל עת שתמצא כי מעשה או מחדל פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שימצא לנכון.
 4. קניין רוחני
  1. קניין רוחני באתר. כל התכנים והמידע המופיעים באתר נמצאים בבעלותו הבלעדית של האיגוד או של צד שלישי שהרשה לאיגוד להשתמש בהם, ואין לראות במידע ובתכנים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של האיגוד או של צדדים שלישיים אלא כפי שמפורט במפורש בתנאי השימוש. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או בתכנים שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של האיגוד.
  2. זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים, מערכת מדריך החברות, מערכת רישום החברות, מערכת פירוק חברה, מערכת איתור שם לחברה וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאיגוד, שמורים לאיגוד.
  3. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של האיגוד מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  4. שימוש בקישורים (links) ובהפניות – באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת האיגוד לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. האיגוד אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות המשתמש לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריות המשתמש ו/או באחריותם אותם צדדים שלישיים בלבד, ולאיגוד לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. בהתאם לאמור לעיל, האיגוד אינו אחראי ולא יחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) על ידי צדדים שלישיים.
 5. שירות האתר
  1. מדריך עסקים מקוון
   האתר מציע פלטפורמה מקוונת המעמידה לחברות החברות באיגוד זירה שיווקית וחשיפתן בקרב צרכנים והקהילה העסקית בישראל ומחוצה לה.
   1. באתר נכללים, בין היתר, תכנים שמקורם בדו"חות כספיים, דיווחי חברות, הודעות לעיתונות, רשם החברות ובסיסי נתונים אחרים הפתוחים לשימוש הציבור, לרבות פרטים המגיעים מהחברה. מובהר כי האיגוד אינו בודק ו/או מאמת את התכנים השונים, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.
   2.  האיגוד אינו נושא בכל אחריות לתכנים דלעיל, והאחריות הבלעדית לכל פעולה, החלטה או תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש. תכנים אלה, סדר הופעתם ושלמותם אינם מבטאים את דעתו של האיגוד ואין בפרסום מידע כזה או אחר כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או חוקיותו.
   3. לצורך פתיחת כרטיס עסק ידרש המשתמש למלא פרטים אודות החברה, לבחור שם משתמש וסיסמה. המשתמש מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה ולא להעביר לגורם לא מוסמך. האיגוד לא יהא אחראי בשום צורה לתוכן שהועלה ע"י המשתמש.
   4. המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו הינו נכון ומלא ומעודכן וכי ידוע לו שמסירת מידע כוזב מהווה, לכאורה, עבירה על החוק והאיגוד ו/או האתר שומרים לעצמם הזכות לנקוט בהליכים משפטיים בכדי למצות את הדין בגין כל נזק שייגרם לאיגוד.
   5. מדריך העסקים המקוון מציג מידע אודות חברות רבות וייתכן שיכלול מידע כללי, פרסומות, תכנים ממומנים, קישורים לאתרים חיצוניים אשר נמסרו לאיגוד על ידי צדדים שלישיים ו/או ע"י משתמש אחר ומוצגים באתר כפי שנתקבלו, האיגוד אינו מפקח ו/או בודק את מהימנות המידע כאמור ואת עמידתם בהוראות השונות בענייני הגנת הפרטיות. משכך האיגוד לא יישא בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.
   6. יובהר כי המידע אודות החברות השונות המופיע באתר מתקבל מאת החברות עצמן, מרשם החברות, או מאת צדדים שלישיים, והוא מופיע באתר כפי שנתקבל. על כן, לאיגוד ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם המידע האמור, נכונותו או אמינותו.
   7. חותמת "חבר באיגוד החברות" מהווה סימן לאיכות ואמינות החברה אשר מוענקת ע"י האיגוד מהווה תמונת מצב נכון למועד הענקתה, ובהתאם לקריטריונים שנבדקו ע"י האיגוד, אין לקבל כל החלטה בהסתמך אך ורק על מידע הקשור באתר. על המשתמש לבצע בדיקות עצמאיות בטרם יקבל החלטה אם להתקשר עם חברה החברה באיגוד. מומלץ להתעדכן מעת לעת באתר ולבדוק האם החברה עדיין חברה באיגוד.
   8. האיגוד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לחסום משתמש וזאת בין היתר במקרים בו בוצעה עבירה על החוק ו/או הפרעה לפעילותו התקינה של האתר ו/או הפרת תנאי השימוש באתר.
   9. האמור בסעיף זה תקף גם לשירות דרושים, יד שניה ומכרזים.
  2. מערכת רישום חברות ("מערכת רישום")
   מערכת הרישום הינה מערכת ייחודית, מאובטחת ומתקדמת אשר פותחה על-ידי האיגוד שמטרתה לספק למשתמש שירותים משפטיים לצורך רישום חברות פרטיות בערבון מוגבל אצל רשם החברות. בשלב ראשון – מערכת רישום מרכזת ועורכת את הנתונים הנדרשים לצורך רישום חברה. בשלב שני – עורך דין מטעם האיגוד יאמת את חתימת בעלי המניות.
   1. האיגוד יעביר את בקשת המשתמש לרישום חברה / פירוק חברה אצל רשם החברות לאחר שעורך דין מטעמה עבר על כל הטפסים הנדרשים להקמת חברה / לפירוק חברה, על הפרטים שמולאו בטפסים ולאחר שאימת את חתימת בעלי המניות כנדרש ע"פ דין.
   2. יובהר, כי יתר הפרטים הנדרשים לצורך רישום חברה ימולאו בהתאם לתקנון הסטנדרטי אשר יוגש בשינויים המתחייבים בהתאם לפרטיו של המשתמש כפי שמולאו על ידיו. המשתמש יעדכן מראש וטרם הפגישה עם עורך הדין המאמת על כל שינוי בתקנון הסטנדרטי שברצונו לבצע. המשתמש מודע ומסכים לכך שייתכן כי בגין שינוי התקנון הסטנדרטי הוא יחויב בעלות נוספת.
  3. מערכת פירוק חברה
   מערכת פירוק חברה הינה מערכת ייחודית, מאובטחת ומתקדמת אשר פותחה על-ידי האיגוד שמטרתה לספק למשתמש שירותים משפטיים לצורך פירוק מרצון של חברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות. בשלב ראשון – המערכת מרכזת ועורכת את הנתונים הנדרשים לצורך פירוק החברה. בשלב שני – עורך דין מטעם האיגוד יאמת את חתימת בעלי המניות ובשלב השלישי החברה תפורק ותחוסל ע"י רשם החברות.
  4. לצורך האמור בסעיפים 5.2- 5.3 – שלב ראשון – על המשתמש לפתוח חשבון משתמש (שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, שם משתמש וסיסמא) באתר ולאמת את חשבונו בקישור שיישלח לכתובת הדואר אלקטרוני שלו. שלב שני – על המשתמש למלא במערכת רישום /פירוק – שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, פרטי כרטיס אשראי וכן כל פרט נוסף אחר שידרש. שלב שלישי – תשלום עבור השימוש בשירותי האתר. לאחר התשלום ולצורך השלמת הרישום ברשם החברות על המשתמש וכל בעלי המניות ו/או הדירקטורים אשר פרטיהם הוזנו למערכת הרישום או הפירוק מתחייבים להגיע לפגישה עם עורך דין מטעם האיגוד בעיר תל-אביב, בתיאום מראש, לצורך אימות פיזי של חתימותיהם על המסמכים הנדרשים ע"פ דין לצורך רישום /פירוק החברה. יובהר כי תהליך הגשת הבקשה לרישום / פירוק חברה יושלם לאחר תהליך אימות פיזי של המשתמש ובעלי המניות ולאחר הצגת תעודת זהות ישראלית תקפה של כל אחד מהם כקבוע ע"פ דין.
  5. מנוע איתור שם חברה פנוי (מנוע CoName)
   האתר מאפשר גישה למנוע CoName שפותח על-ידי האיגוד אשר מאפשר למשתמש גישה לחיפוש שמות חברות כפי שהתקבלו מאתר רשם החברות. מידע זה כאמור מסופק על ידי גורם צד שלישי שאינו בשליטת האיגוד ועל כן אין באפשרות האיגוד להבטיח למהימנותו ו/או אמינותו ו/או עידכנו של המידע ועל כן, כל הסתמכות על מידע זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
  6. מערכת איתור מידע בסיסי על חברה
   האתר מאפשר גישה למנוע איתור מידע בסיסי אודות חברה כפי שמצוי ברישומי רשם החברות. מידע זה כאמור מסופק על ידי גורם צד שלישי שאינו בשליטת האיגוד ועל כן אין באפשרות האיגוד להבטיח למהימנותו ו/או אמינותו ו/או עידכנו של המידע ועל כן, כל הסתמכות על מידע זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
  7. שירותים נוספים כגון: פתיחת חשבון בנק, פתיחת תיקים ברשויות המס השונות, ביטוח לאומי, מזכירות וכל שירות אחר יכול ויוצעו ללא עלות ו/או בהנחה ובלבד שהמשתמש יצטרף כחבר לאיגוד החברות הפרטיות בישראל.
  8. יובהר, במידה והמשתמש ו/או בעלי המניות לא יעמדו בהתחייבויותיהם כמפורטות בסעיף 5, או בחלקן, תפקע כל זכות שעמדה למשתמש ו/או לבעלי המניות אשר נבעה מהתקשרות בהסכם זה. כל זאת מבלי שתהא למשתמש ו/או לבעלי המניות כל זכות להשבה של עלות השירות אותו שילם ו/או כל זכות לתבוע פיצוי מכל סוג.
  9. למען הסר ספק, השלמת תהליך רישום החברה או תהליך הגשת הבקשה לפירוק חברה כמפורט בהסכם זה אינה מהווה התחייבות מכל סוג שהיא של האיגוד לרישום או פירוק החברה בפועל או למשך הזמן בו יושלם רישום / פירוק החברה ברשם החברות. רשם החברות עלול לפסול בקשה לרישום חברה ו/או לדרוש מסמכים ומידע נוסף מכל אחת מהסיבות המפורטות בחוק, כגון: שם חברה המוצע קיים ו/או דומה לשם חברה אחרת; שם החברה פוגע בתקנת הציבור; בעלי המניות הינם בעלי חברות מפירות חוק או שאותם בעלי מניות הינם רשומים כחייבים מוגבלים באמצעים בהוצל"פ או בהליכי פשיטת רגל.
  10. האיגוד רשאי להפסיק בכל עת כל הטבה ו/או חברות ו/או לשנות את תנאי ההצטרפות לאיגוד בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
  11. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי האיגוד או מי מטעמו אינו הגוף אשר רושם חברות בישראל, אלא רשם החברות.
  12. יובהר כי האיגוד ינקוט במירב המאמצים העומדים לרשותו לצורך רישום החברה.
  13. התשלום עבור השירותים באתר יתבצע בהתאם להנחיית האיגוד כפי שיקבע מעת לעת על ידיו. 
  14. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים בע"מ ו/או אגרות ו/או היטל אשר נדרשים ע"פ חוק לצורך ביצוע רישום חברה ו/או פירוק חברה אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  15. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהאיגוד יקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.
  16. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
  17. כל התכונות, התוכן, השירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי השירותים, כפופים לשינויים בכל עת וללא התראה מוקדמת. כמו כן, האיגוד שומר לעצמו את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו לרבות כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות, עם או ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. האיגוד שומר לעצמו את הזכות להשעות או לסגור את חשבון המשתמש או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מסכים כי האיגוד ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר ו/או כל חלק ממנו. הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא.
  18. האיגוד שומר על זכותו להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ו/או בשל קשיים טכניים בתפעול האתר.
 6. אבטחת מידע והגנה על פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש").
  2. האיגוד רשאי להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהוא מציע, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאי האיגוד לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי האיגוד יהא רשאי לשמור במאגריו את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי האיגוד ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי האיגוד ו/או מי מטעמו ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
  3. האיגוד אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתו של האיגוד. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
  4. האיגוד יהא רשאי למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם הוא יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית האיגוד למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  5. האיגוד מאבטח את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות שברשות חברת האחסון בה מאוחסן האתר. על אף האמור, אין האיגוד יכול להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.
   אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל עדכונים מהאתר, יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לכך על ידי פנייה לאתר בכתובת המייל הבאה: office@ipca.org.il
 7. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב לשפות את האיגוד, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
  2. המשתמש יפצה וישפה את האיגוד, נושאי המשרה שלו, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר יגרמו לאיגוד ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תנאי שימוש אלו ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  3. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם האיגוד או מי מטעמו הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.
  4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי האיגוד. דרישת תשלום כנ"ל של האיגוד תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויו של האיגוד בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
  5. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי האיגוד ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.
  6. באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.
  7. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.
 8. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט
  1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.
  2. היה והאיגוד יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, הוא יהיה רשאי לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.
  3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  4. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.
  5. קבילות בהליכים משפטיים – גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתנאי שימוש אלו במידה שווה, ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.
  6. פרשנות תנאי השימוש – המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתנאי שימוש אלו באופן מצמצם כנגד האיגוד, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות האיגוד על תנאי שימוש אלו. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לאיגוד.
  7. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האיגוד כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האיגוד ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.
 9. שונות
  1. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר כפי שיראה לנכון.
  2. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא. בוטלה העסקה כאמור ביוזמת האתר, ישיב האיגוד למשתמש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו מאותו נקודה ואילך, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
  3. מבלי לפגוע באמור בתנאי שימוש אלו מוסכם בזאת, כי האיגוד רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן האיגוד רשאי בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי האיגוד לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
 10. יצירת קשר
  1. האיגוד יהא רשאי לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית: באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, כפי שנמסרה על ידו אם נמסרה; מכתב בדואר רשום לכתובתו של המשתמש, כפי שנמסרה על ידו אם נמסרה.
  2. המשתמש רשאי להעביר לאתר הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: office@ipca.org.il תוך ציון פרטים מזהים ופרטי התקשרות עמו והאיגוד יפעלו ליצירת קשר ומענה בהקדם.
  3. במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו התקבלו על ידי הגולש ביום העסקים הבא לאחר שנשלחו והפכו נגישות למשתמש.

המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי השימוש ונתן את הסכמתו לתוכנם וכי הינו מתחייב ומאשר לנהוג על-פי הכתוב בו.