באמצעות תכניות לאומיות שונות הכוללות מגוון תמריצים ממשלתיים וחבילות תמיכה רחבות מנסה המדינה להרחיב את הסיוע הן לחברות קיימות והן לחברות חדשות במטרה לעודד את צמיחת הכלכלה, לשפר את הפריון במשק ולשמר את יתרונה הטכנולוגי.  ריכזנו עבורכם מגוון הטבות מס, תכניות מענקים והלוואות שכל חברה צריכה להכיר.

הטבות מס

אמנם שיעור מס חברות לכלל החברות ירד בשנת 2017 ל- 24%, וצפוי לרדת בשנת 2018 ל- 23% שיעור מס הנמוך ביותר מאז ומעולם – הטבה לא מבוטלת שדורשת בחינה של מבנה וצורת ההתאגדות של עסקים רבים. אך זהו אינו תמריץ המס היחיד שהמדינה מעניקה לחברות כך למשל מפעל מועדף (מפעלים תעשייתיים ברי תחרות) זכאי לשיעור מס חברות מופחת בשיעור של 9% באזור פיתוח א' ו-16% בשאר רחבי הארץ.

בנוסף, מפעל מועדף יהיה זכאי לשיעורי מס מופחתים על חלוקת דיבידנד  מרווחיו, למענקים על השקעות ולפחת מואץ.

מי זכאי להטבות מס בשל מפעל מועדף?

  • חברות פיתוח תוכנה, אפליקציות, טכנולוגיות (כולל לתושבי חוץ) וכד'.
  • חברות פיתוח טכנולוגיות וידע (למשל בתחום האנרגיה המתחדשת, ביוטכנולוגיה, הרפואה, טכנולוגיות המיחשוב וכו').
  • חברות שבבעלותן מפעל תעשייתי.
  • קבלני משנה המייצרים רכיבים וחומרים מסוגים שונים ו/או מספקים שירותי ייצור והמהווים רכיב במוצרים שמייצרות חברות תעשייתיות יצואניות.

הכנסות מקניין רוחני מטכנולוגיה – שיעור המס עומד  על 12% בלבד (נכון לשנת 2017) ובאזור פיתוח א' על 7.5%.

מס בשיעור 4% על דיבידנד שיחולק מהכנסה זו לחברה אם תושבת חוץ במקום 20% כיום

 

חוק האנג'לים – בכדי לסייע לחברות הזנק בשלב הסיד (seed  וה-pre seed) באתגר המשמעותי ביותר שניצב בפניהם – גיוס משקיעים פורסם במסגרת "חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011" תיקון חקיקה (סעיף 20א) אשר נועד לתמרץ משקיעים פרטיים לממן חברות הזנק בתחילת דרכן (להלן: "חוק האנג'לים"). לפי חוק האנג'לים כל משקיע שירכוש מניות של חברת הזנק יכול לנכות את סכום ההשקעה כנגד מקורות ההכנסה שלו עוד במועד ההשקעה. המשמעות היא שהחוק מאפשר למשקיעים לקזז באופן מיידי את הוצאתם (עד 5 מיליון ש"ח) על חברות הזנק כנגד הכנסה מכל סוג.

פקודת מס הכנסה – סעיף 20א מאפשר בתנאים מסוימים הכרה בהוצאות מו"פ של חברה בתחומי החקלאות, התעשייה, התחבורה או האנרגיה שהוצאו למטרות קידומה ופיתוחה לצורך ניכוין לצרכי מס.

סעיף 104  לפקודה מאפשר העברת שליטה בקלות יחסית בחברות עתירות מו"פ, בתמורה לגיוס הון לפעילות המו"פ.

מענקים ותמיכות

סיוע לחברות טכנולוגיה בתחילת דרכן:

קרן תנופה – מסלול תנופה מיועד ליזמים וחברות הזנק בראשית דרכם המעוניינים להביא ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המימוש העסקי, בו יוכלו לגייס מימון משמעותי להמשך פיתוח ומסחור המיזם.

יתרונות – (1) תנאים נוחים ליזם; (2) תמיכה שהיא תו איכות; (3) המשכיות ברשות החדשנות

המענק הניתן הוא בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 ש"ח לתקופה של עד שנתיים. על כספי המענק לשמש להגנה על קניין רוחני, בניית אב טיפוס ולפיתוח עסקי ראשוני.

 תכנית החממות הטכנולוגיות

התכנית תומכת ביזמים שנמצאים בשלב ההתחלתי (Ealy Stage) והמעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי על-ידי יצירת מערך סיוע בתחום המחקר, שיווק והארגון  הנדרשות להקמת חברת ההזנק.

יתרונות – (1) החממה מספקת לחברות משרדים, הנחייה וליווי מדעי ועסקי, מעבדה מרכזית, סביבת עבודה, וכן ייעוץ משפטי, רגולטורי, שיווקי ועוד (2) הפעילות במסגרת החממה מאפשרת שיתופי פעולה עם חברות עם פעילות דומה (3) לחממה ישנם הנסיון והמומחיות בהובלת חברות הזנק בתחילתן דרכן הן בגיוס כספים, משקיעים ושותפים.

תכנית חברות מתחילות

התכנית מיועדת לחברות המעוניינות לקדם מיזם טכנולוגי חדשני על ידי גיוס השקעות מהשוק הפרטי.  התכנית כוללת מענק כספי עד 5 מיליון ש"ח  לתקופה של עד שנתיים; תמיכה בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לחברה; אפשרות לגייס מימון משלים למענק מהמדינה עד 6 חודשים לאחר אישור הפרויקט.

יתרונות – (1) השתתפות בסיכון; (2) תמיכה ממשלתית; (3) איתות חיובי למשקיעים; (4) מודל מימון אטרקטיבי.

תוכניות תמיכה לתעשיות בעלות עדיפות

תכנית מימ"ד – מימון לטכנולוגיות שמחד ביכולתן לתרום לביטחון המדינה ומאידך יכולות להוות בסיס למוצר פוטנציאלי בשוק האזרחי – גלובלי

תכנית קידמ"ה – תכנית תמיכה לחברות הפועלות לפיתוח טכנולוגיות אבטחת המידע.

הלוואות בערבות מדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים מעניקה הלוואות בערבות מדינה לתאגידים ישראלים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪ במספר מסלולי סיוע. ההלוואה ניתנת על ידי הבנק ובערבות המדינה.

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי