חברות מכל ענפי הפעילות נתונות בפני סיכונים רבים. חלק מהסיכונים הינם ייחודיים יחסית לענף מסוים (לדוגמה – לתעשיות העילית ישנם באופן יחסי יותר סיכוני הפרת פטנטים או תקיפות סייבר) וחלק מהסיכונים הינם סיכונים רוחביים לכלל החברות מכל ענפי הפעילות (כגון – ביטוח מבנה, אלמנטרי, פנסיוני, בריאות ועוד)

סל הפתרונות הניתנים על ידי שירותי הביטוח של איגוד החברות מספק מענה מקיף לצרכי הביטוח המשתנים של חברות ועסקים הזקוקים לשירותי ביטוח מתקדמים.

בתחום הביטוח: ניהול מגוון פוליסות בריאות, ביטוחי חיים וניהול ביטוחים אלמנטריים כגון: רכב, עריכת פוליסות לפרויקטים מכל סוג ולעבודות קבלניות, ביטוח לפרויקטים בהקמה, ציוד מכני הנדסי, ביטוח מחשבים וציוד אלקטרוני, ביטוחי חבויות וצד שלישי, תאונות אישיות וכו' כמו כן ניהול ביטוחי בריאות וסיעוד

חברי האיגוד זכאים למעטפת ביטוחית תפורה אישית אשר מספקת לחברה כיסוי ביטוחי התואם את אופי פעילותה במחירים חסרי תקדים בעולם הביטוח.

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי