הקמת חברה זה קצת כמו חתונה, ישות משפטית חדשה שפעמים רבות היא פועל יוצא של שותפות ולרוב קמה בנסיבות אופטימיות ומשמחות. אבל כמו במקרה של נישואים לפעמים נגזר גם על חברות להתפרק. הדרך בה העניין הזה מתבצע היא באמצעות הליך מנהלי משפטי שנקרא 'פירוק חברה'.

בהסכמה ושלא בהסכמה

יש סיבות שונות לכך שחברות מגיעות להליך של פירוק. לפעמים הבעלים של החברה פשוט מגיע למיצוי ובוחר בדרך חדשה. לפעמים יש שיקול מסחרי מיסויי שיוביל לפירוק ולפעמים סכסוך בין שותפים יביא לפירוק השותפות (שהיא 'החברה') וחלוקת הנכסים מחדש. סיבה נוספת שמובילה חברות לפירוק היא הליך משפטי במקרה של חדלות פירעון או פשיטת רגל.

כדי לפשט את העניין נחזור לדימוי ה'נישואים'. ובכן כאשר זוג נשוי מחליט להתגרש יש אפשרות שהגירושין ייעשו בהסכמה, בה בני הזוג יחליטו בעצמם על מפתח חלוקת הנכסים והסדרי הראייה ויש מקרים בהם המתאר הסופי של הסכם הגירושין ייקבע, בתום מאבק משפטי סוער, על ידי בית המשפט. מצב דומה מתקיים במהלך פירוק חברות. כאשר החברה מתפרקת מתוך הסכמה של כל השותפים ובעלי העניין (שימו לב שגם נושים, במידה והם קיימים, עשויים להיחשב כ'בעלי עניין'), ההליך נקרא 'פירוק חברה מרצון', מדובר בהליך פשוט שרובו מנהלי לחלוטין. אבל חברה שנקלעת להליך פירוק שלא מתוך הסכמה, זה כבר סיפור מורכב יותר שלרוב יעבור לטיפול במגרש המשפטי וכמו שהזכרנו, בסופו של דבר יוכרע על ידי בית המשפט.

פירוק חברה מרצון

כאמור, חברה שבעלי המניות שלה (לפעמים מדובר בשותפות, לפעמים בבעל מניות יחיד) מעוניינים לפרק ואין עליה שעבודים או התחייבויות כלכליות עתידיות שאינה יכולה לעמוד בהן, יכולה להיכנס להליך שנקרא 'פירוק חברה מרצון'. במקרה של בעל מניות יחיד ניתן אפילו לבצע הליך פירוק מהיר.

בעקרון הליך של פירוק חברה מרצון מתבצע כמתווה בעל שלבים קבועים. ברמה הראשונית צריך לשלוח לרשם החברות 'תצהיר כושר פירעון'. מה זה אומר? ובכן זו התחייבות משפטית של חברי הדירקטוריון או בעלי המניות לעמוד בכל המחויבויות הכלכליות כלפי כל צד שלישי כלפיו החברה מחויבת, בשנה שתחלוף מאז הכרזת הליך הפירוק. בהמשך צריך לקיים אסיפה כללית של בעלי המניות שבסיומה ימונה מפרק (במידה ויש בעל מניות אחד על שלב זה ניתן לוותר), ההודעה על מינוי המפרק תימסר לרשם והחברה תקבל סטטוס חדש של 'חברה בפירוק'. כשהמפרק יסיים את עבודתו החברה תשנה סטטוס ל'חברה מפורקת'.

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי