אשרת עבודה ב-1

אשרת עבודה מסוג ב-1 נחלקת לשלושה סוגים:

 1. אשרת עבודה ל-45 יום (נוהל מזורז)
 2. אשרת עבודה קצרת מועד- תקפה לשלושה חודשים בשנה.
 3. אשרת עבודה רגילה- תקפה לשנה (עם אפשרות חידוש)

 אשרת עבודה ל-45 יום (נוהל מזורז)

 • אשרה זו נועדה לספק פתרון למקרים שבהם יש צורך בהגעתו של מומחה זר לישראל לעבודה זמנית ודחופה כמו למשל ייעוץ, פיקוח, התקנה, תחזוקה או תיקונים של ציוד הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר.
 • אשרה זו תקפה ל-45 ימים בלבד ואינה ניתנת לחידוש באותה שנה קלנדרית.

 

משך התהליך: 6 ימי עבודה.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות והמומחה הזר צפוי לגירוש מישראל לתקופה של עד 10 שנים וכן לסנקציות נוספות שיושתו עליו.

 

 אשרת עבודה קצרת מועד- תקפה לשלושה חודשים בשנה 

 אשרת עבודה קצרת מועד מאפשרת לחברות להעסיק מומחה זר בישראל לתקופה שלא תעלה על 90 יום ומיועדת לחברות אשר זקוקות למומחים זרים לתקופה קצרה ולעבודה זמנית ודחופה כמו למשל ייעוץ, פיקוח, התקנה, תחזוקה או תיקונים של ציוד הדורשת מומחיות או מיומנות מיוחדת של המומחה הזר. תהליך הגשת הבקשה והוצאת היתר ואשרת העבודה זהה ברובו להוצאת אשרת עבודה רגילה. אשרת העבודה אינה ניתנת להארכה באותה שנה קלנדרית.

 

משך התהליך: 2-3 חודשים.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות והמומחה הזר צפוי לגירוש מישראל לתקופה של עד 10 שנים וכן לסנקציות נוספות שיושתו עליו.

 

 

אשרת עבודה רגילה- תקפה לשנה

היתר ואשרת עבודה התקפה לשנה מספקת פתרון כולל כאשר קם הצורך בהגעתו של מומחה זר לישראל לתקופה של מעל שלושה חודשים.  קבלת האשרה כפופה לדרישות השכר ולהוכחת מומחיותיו של העובד. את האשרה זו ניתן לחדש מידי שנה ועד 5 שנים ושלושה חודשים ממועד תחילת העבודה בישראל.

 

משך התהליך: 2-3 חודשים

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות והמומחה הזר צפוי לגירוש מישראל לתקופה של עד 10 שנים וכן לסנקציות נוספות שיושתו עליו.

 

אשרת עבודה לעובדי הייטק

 

בחודש פברואר 2018 פורסם "נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל".

חברה המוכרת כחברת הייטק רשאית להגיש בקשה לטיפול מזורז להעסקת מומחה זר בתחום מומחיותיו בענף ההייטק.

 • הגשת הבקשה רלבנטית לגבי מומחים זרים המגיעים ממדינות הפטורות מאשר ביקור.
 • בקשה להיתר עבודה ליחידת ההיתרים באופן מקוון דרך אתר רשות ההגירה.
 • הבקשה תכלול מידע רלבנטי לגבי החברה המגישה את הבקשה, כגון: פרטים כלליים, תחום פעילותה, פרטים אודות הצורך במומחה הזר, פרטים אודות הפרויקט אליו ישויך המומחה הזר, תצהירים וכד'. בנוסף, יכללו פרטים גם אודות המומחה הזר, כגון: מומחיותיו, השכלתו, ניסיונו וכד'.
 • לבקשה יש לצרף תצהיר "אישור שימוש בנתוני הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך בדיקת הכרה בתאגיד כחברה עתירת ידע טכנולוגי לצורך קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה".
 • תשלום אגרה להגשת בקשה להיתר עבודה בסך 1,190 ש"ח.

 

 • העובד יוכל להיכנס לישראל באופן מיידי עם היתר עבודה וללא צורך בהליך קונסולרי.

בדרכונו של המומחה הזר תונפק בשדה התעופה בן גוריון אשרת תייר מסוג ב/2 אשר לאחר הגשת בקשה למשרד הפנים הרלבנטי תוחלף באשרת עבודה מסוג ב/1 כאשר במעמד זה מומלץ להגיש בקשה נוספת להנפקת אשרת כניסות ויציאות מרובות מישראל Multiple Entre Visa. 
האשרה תקפה לשנה וניתנת להארכה עד 5 שנים ושלושה חודשים.

משך התהליך: 6 ימי עבודה.

לתשומת ליבכם! כניסה לישראל ללא היתר מתאים ואשרת עבודה מסוג ב-1 מהווה עבירה פלילית. החברה ונושאי משרה בה חשופים לסנקציות פליליות והמומחה הזר צפוי לגירוש מישראל לתקופה של עד 10 שנים וכן לסנקציות נוספות שיושתו עליו.

 

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי