בהתאם להוראות הדין  מחויבת כל חברה פרטית הרשומה בישראל במתן דיווחים שוטפים לרשם החברות בגין פעולותיה וכן בדיווח שנתי מפורט.

אי הגשת הדיווחים או אפילו אי הגשת הדיווחים במועד הקבוע בחוק עשוי לגרור עיצומים לא מבוטלים כנגד החברה – רשם החברות יכול להכריז על החברה כחברה 'מפרת חוק', משמעות הדבר טומנת בחובה סנקציות, כגון: אי רישומם של שעבודים לטובת החברה או על נכסי החברה – דבר שיקשה על קבלת הלוואות בנקאיות; החברה לא תוכל לשנות את שמה או מטרותיה; בעלי השליטה בחברה לא יוכלו להקים חברה חדשה ועוד. לעיצומים אלו מתווספים גם עיצומים כספיים שיכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים כשבמקרה והעיצום הכספי לא שולם, רשם החברות רשאי לדרוש מדירקטור של החברה לשלמו.

האיגוד מספק לחברות פרטיות שירותי 'מזכירות חברה' אשר יטפלו בחובות הדיווח לרשם החברות וביניהן: 

דיווח שנתי

שינוי תקנון

העברת מניות

דיווח על מען חברה

תשלום אגרה שנתית

דיווח על הקצאת מניות

שינויים בהרכב הדירקטוריון

עם 'מזכירות החברה' של חברות אונליין תוכל לעסוק במה שחשוב באמת – 'ניהול העסק שלך' כל זאת בעלות הנמוכה ביותר בישראל.

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי