מידי יום מוקמות ברחבי העולם מאות ואלפי חברות אשר מתאגדות במטרה להסדיר את פעילותן  העסקית באין ספור תחומים, שירותים ומוצרים. בין אם מדובר בחברה משפחתית ובין אם מדובר בחברת ענק ולמרות האופי הייחודי של כל חברה, הבסיס המשפטי של כולן הוא זהה וטומן בתוכו מספר לא מבוטל של יתרונות.

שיקולים משפטיים – החברה היא ישות משפטית נפרדת ועצמאית מבעלי מניותיה, משמעות הדבר היא שכישות משפטית עצמאית יכולה החברה לתבוע ולהיתבע, להתקשר בחוזים, להחזיק נכסים ולבצע פעולות משפטיות נוספות, והכל בנפרד מבעלי מניותיה.

עקרון משלים לעקרון הישות המשפטית הנפרדת הוא עקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות. אם שמה של חברה כולל גם את המילה 'בע"מ' (ר"ת – בעירבון מוגבל) אנו למדים שערבותם של בעלי המניות לחברה מוגבלת. משכך מהווה עקרון הישות המשפטית הנפרדת חלק מכריע בשיקולים בעד הקמת חברה רשומה זאת מתוך הבנה שבזכות מעמדה המשפטי של החברה בעלי המניות לא יחויבו בחיובי החברה אלא בגובה הסכום אותו התחייבו להשקיע.

שיקולי מס – זהו השיקול המרכזי בהחלטה האם להקים חברה, המיסים החלים על חברה נמוכים משמעותית מאלה החלים על עובד שכיר (בתנאים מסוימים) או על עוסק מורשה. חברה מחויבת בתשלום מס חברות אשר נמוך ממס ההכנסה אותו מחויב לשלם העוסק המורשה.

שיקולים כלכליים  החברה כישות משפטית נפרדת מאפשרת נטרול של הלחצים הרבים הקיימים בכל מבנה עסקי אחר. המבנה הייחודי של החברה והקושי היחסי שלה בפירוקה מאפשר יציבות ויכולת הסתמכות של צדדים שלישיים לטווח ארוך. כמו כן, היכולת והקלות לסחור ולהעביר את מניות החברה (בעיקר בחברה ציבורית) עונים על צרכים המתבקשים בשוק משוכלל ומודרני.

בנוסף, מנגנון קבלת ההחלטות של חברה הינו יעיל ומאפשר רצף פעילות גם בהינתן מצב של חילוקי דעות בין בעלי המניות. עקרון שלטון הרוב בחברה בא לידי ביטוי באסיפת בעלי המניות ובהחלטות מועצת המנהלים של החברה ומאפשר ודאות ושקיפות לציבור המשקעים.

כמובן שבצד השיקולים שנמנו לעיל קיימים שיקולים נוספים שיש לקחת בחשבון בבואנו לבחון האם התאגדות כחברה היא המתאימה עבור העסק שלנו כמו היקף פעילות עסקית, עלויות ניהול שוטפות ועוד אז בין אם אתה יזם, עוסק מורשה או חברת סטארטאפ התאגדות ופעילות במסגרת חברה הינה צעד מתבקש לעתיד העסק שלך.

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי