אשרות עבודה למומחים זרים

מזה למעלה משני עשורים בהם אנו נמצאים במהלכה של מהפכה טכנולוגית אשר נותנת את אותתה בעולם בו אנו חיים בכלל ובשוק העבודה בפרט. חברות בינלאומיות, מיזמים בהיקפים חסרי תקדים ופעילות גלובלית מאלצים את המדינות השונות לשתף ולהפיץ ידע בעיקר באמצעות ניוד מומחים וזאת על מנת לפתח במדינתן שלהם את התעשייה, המסחר, הכלכלה, הכשרת עובדים מקומיים ויצירת מקומות עבודה חדשים מבוססי ידע זר.

המומחים הזרים בישראל

הקמתה של אומת הסטארטאפ, התפתחות תעשיות ההיי-טק המקומיות וכניסתן המסיבית של חברות בינלאומיות לשוק הישראלי הביאה ל"מירוץ חימוש" במומחים זרים שתורמים להעברת ידע זר אשר מקדם טכנולוגית, מקצועית ועסקית את החברות הישראליות.  

בשנת 2017 הגיעו לישראל כ- 5,500 מומחים זרים כשהמדינה הציבה יעד שאפתני של 20 אלף עובדים חדשים בשנה וזאת בכדי להגדיל את מספר העובדים מתחום ההיי-טק מכ-300 אלף כיום לכ-700 אלף עובדים בעוד כעשור.

המומחה הזר מביא תחומי מומחיות, ידע וניסיון אשר לא פעם אינם זמינים או קיימים כלל בישראל. הדין בישראל מגדיר את המומחה הזר כעובד זר ועל כן המסגרת החקיקתית הרלבנטית כוללת את חוק האזרחות והכניסה לישראל וחוק עובדים זרים אשר מסדירים את כניסתם והעסקתם של עובדים זרים. הדין בישראל דורש כי מעסיק נדרש להחזיק בהיתר העסקה ואשרת עבודה מסוג ב-1.   

איגוד החברות הפרטיות מלווה חברות בתהליך ניוד מומחים זרים לישראל, ובהארכת אשרה למומחים זרים. היכרותו רבת השנים של האיגוד את תחום ניוד המומחים יוצר שילוב איכותי של מקצוענות ושירות ללא פשרות.

לתשומת לב החברים באיגוד אי עמידה בתנאי וחוקי העסקת מומחים זרים בישראל עלולה לגרום לקנסות, לאישום פלילי ולסנקציות נוספות – אנא היוועצו עם רפרנט שלכם לפני הגשת בקשה לניוד מומחה זר לארץ.

אשרת עבודה מומחים זרים

הדין בישראל מגדיר מומחה זר כעובד זר אם כי במעמד מועדף מזה של עובד זר פשוט וזאת בשל  מאפיינים הכוללים פרמטרים ייחודיים משלו. המאפיינים המגדירים מומחה זר דומים במרבית מדינות העולם, וכוללים ביין היתר מס' פרמטרים עיקריים כגון, השכלה, ניסיון, ידע ייחודי, כישורים מיוחדים  ונדירים הישגים מוכחים אשר משקפים את היותו של העובד הזר מומחה בתחומו.


מאפייני המומחה זר הם:

  1. מומחה זר ישתכר שכר השווה לפחות לכפל השכר הממוצע במשק;
  2. מומחה זר יהיה בעל איכויות ומיומנויות מיוחדות, על המומחה הזר להעביר את הידע אשר ברשותו לעובד ישראלי שיחליפו בבוא העת;
  3. העסקתו של המומחה הזר תיצור מקומות עבודה חדשים במשק הישראלי ביחס שלא יפחת מ- 1:10 ;
  4. המומחה הזר יעביר לישראל ידע וניסיון שאינם קיימים בשוק המקומי,
  5. המומחה הזר נהנה מרמות השכלה והתמקצעות גבוהות מאוד;
  6. המומחה הזר עוסק בתפקידי ניהול ופיתוח.

חברה ישראלית זכאיות להגיש בקשה להעסקת מומחים זרים ובלבד שיעמדו בדרישות החוק הכוללות:

על החברה להגיש בקשה מפורטת הכוללת התייחסות לפרויקט ו/או הצורך אשר בעבורו מבקשת החברה את שירותיו של מומחה זר. וכן להתייחס בבקשה למשרה אותה מיועד המומחה הזר למלא, להשכלתו ולניסיונו התעסוקתי הקודם.

  1. על החברה מגישת הבקשה להיות המעסיקה בפועל של המומחה הזר וככזו תהיה אחראית לתנאי העסקתו.
  2. על החברה להתחייב כי המומחה הזר יעבוד אך ורק בשירותיה והיא אינה רשאית להעבירו לחברה אחרת.
  3. על החברה להראות כי היא איתנה כלכלית ובאפשרותה לשלם למומחה הזר לפחות כפל השכר הממוצע במשק.
  4. על חברה אשר מבקשת לנייד ולהעסיק בישראל מומחים זרים לשאת בהוצאת היתר כניסה ואשרת עבודה ממשרד הפנים.הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי